Přidej se k nám

Tato deklarace je vůbec prvním projektem naší nové iniciativy, která vznikla díky výzvě Změna Matrixu.

Aktuálním hlavním cílem této iniciativy je vymanit se z tohoto covidového šílenství a to nejen na školách a univerzitách. Dlouhodobým cílem je svoboda a to taková, kde nebudou pošlapávána naše základní práva, která nám zaručuje Ústava a Listina základních práv a svobod.

Deklarace studentů je pouze prvním krokem, budou následovat další a další. K tomu ovšem potřebujeme i Tebe. Ať už jsi tedy student nebo máš studium už dávno za sebou, přidej se k nám!

Naším hlavním komunikačním kanálem je Discord, na kterém se dozvíš veškeré další informace o nových projektech, do kterých se můžeš zapojit i Ty!

Pozvánka na Discord: https://discord.zmenamatrixu.cz