Propagace očkování na univerzitách

Masarykova univerzita

Poslední dobou se na hlavních stránkách Masarykovy univerzity objevuje velké množství článků na téma očkování. Problém je v tom, že články jsou psány tendenčně a vyplývá z nich, že jediným možným řešením je očkování.

Článek č. 1: „Vysokoškolští pedagogové děkují za očkování“ 7. 5. 2021

„Jsem rád, že se rektorům podařilo přesvědčit vládní představitele o důležitosti očkování učitelů vysokých škol. Věřím, že je očkování prvním krokem k návratu našich studentů do učeben. Už se na ně všichni moc těšíme.“

Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/13986-vysokoskolsti-pedagogove-dekuji-za-ockovani

Článek č. 2: „Očkovací kampaň COVIVAC: studenti proti fake news“ 11. 6. 2021

Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14104-ockovaci-kampan-covivac-studenti-proti-fake-news

Článek č. 3: „Rektor a děkani MU: Doporučujeme očkování, důvěřujeme vědě“ 14. 6. 2021

Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14108-rektor-a-dekani-mu-doporucujeme-ockovani-duverujeme-vede

Článek č. 4: „Studenti, dejte se naočkovat, vyzvali rektoři“ 6. 8. 2021

„Chceme-li obnovit výuku v tradiční podobě a umožnit našim studentkám a studentům, aby se naplno zapojili do studia, je nutné povzbudit je zároveň k tomu, aby se nechali očkovat.“

Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14236-studenti-dejte-se-naockovat-vyzvali-rektori

Článek č. 5: „Studentka MU: Očkování je nevyhnutelné“ 2. 11. 2021

Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14435-ockovani-primo-na-univerzite-ma-velky-uspech

Článek č. 6: „Jiří Mayer k očkování: mRNA vakcína je geniální bodyguard“ 2. 12. 2021

Zdroj: https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/14545-jiri-mayer-o-ockovani-mrna-vakcina-je-genialni-bodyguard

Článek č. 7: „K výzvě očkování proti covid-19 se připojili také studenti MU“ 7. 12. 2021

Mgr. Natália Antalová:

„Na studenty Masarykovy univerzity jako i na všechny ostatní se obracím s obrovskou prosbou a velkou žádostí, abyste se nebáli a přišli se naočkovat. Abyste se zbytečně nevymlouvali a věřili vědcům a zdravotníkům. Ano těm, kterým se v minulosti tleskalo a dnes se jim zbytečně a nepochopitelně nadává. Prosím, přijďte se jednoduše, zadarmo a bez zbytečných a bolestivých ztrát nechat naočkovat. Ukončeme společně tuhle pandemii a vraťme se k normálnímu životu. Děkuji.“

S čím se zástupce studentů Masarykovy univerzity Daniel Jirků obrací na studenty?

„Ta odpověď je úplně jasná, zřetelná. A to je, že by se studenti měli očkovat a vlastně z jednoho prostého důvodu. Masarykova univerzita je nositelkou nějakých idejí. Mezitím je samozřejmě vzdělání a nějaké vědecké poznání a jeho šíření, ale je to především šíření dobra. A já si aktuálně myslím, že šíření dobra znamená se očkovat, protože je to nejlepší možnost, jak se poprat s tou koronavirovou pandemií a zkrátka dostat se do nějakého normálu, který byl předtím.“

Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14557-k-vyzve-ockovani-proti-covid-19-se-pripojili-take-studenti-mu
Video: https://www.youtube.com/watch?v=i1hOQTKonWw

Článek č. 8: „Hokejisté HC MUNI: Jsme očkovaní, chráníme se a hrajeme“ 15. 12. 2021

Zdroj: https://www.em.muni.cz/udalosti/14584-hokejiste-hc-muni-jsme-ockovani-chceme-se-chranit-a-hrat-ligu

Článek č. 9: „Sociologové z MU odhalili covidový očkovací paradox“ 28. 12. 2021

„Vědci z MU zjistili, že vzdělaní lidé důvěřují očkování nejméně ze všech. Očkování vakcínou proti covid-19 však podporují nejvíce.“

Zdroj: https://www.em.muni.cz/veda-a-vyzkum/14636-sociologove-z-mu-odhalili-covidovy-ockovaci-paradox

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci v rámci propagace očkování a dodržování opatření spustila v červenci 2021 kampaň s názvem Zodpovědný Palacký.

Na webových stránkách této kampaně jsou čtyři doporučení, kterými univerzita nabádá studenty a zaměstnance k zodpovědnosti. Kromě apelu na dodržování pravidel 5R, se jedno pravidlo týká i očkování: „Očkujme se hned, jak to bude možné – plná ochrana je až po 2 dávkách vakcíny!“

Tímto tvrzením univerzita lže, dnes totiž víme, že účinnost vakcíny po pár měsících klesá a ani po třetí dávce neposkytuje plnou ochranu.

Na stránce je také dodatek ve znění: „Ceníme si každého našeho zaměstnance i studenta, který se drží těchto jednoduchých pravidel.“

Znamená to tedy snad, že si univerzita neváží studentů či zaměstnanců, kteří se svobodně rozhodli nepodstoupit dobrovolné očkování a odmítají dodržovat medicínsky nepodložená opatření?

Článek č. 1: „Každý z nás by měl být zodpovědný, připomíná spolu s přáním krásného léta rektor UP“ 2. 7. 2021

„Pro tyto i nadcházející měsíce jsme se s kolegy rozhodli spustit kampaň Zodpovědný Palacký. A byl bych nesmírně rád, kdyby se oním ‚zodpovědným Palackým‘ stal každý z nás.“

„Nechejme se prosím všichni, kdo můžeme, očkovat. Jen tak pomůžeme k posílení naší kolektivní imunity.“

Článek č. 2: „Univerzita očkuje své studenty a zaměstnance v rektorově pracovně, zájem je velký“ 21. 12. 2021

„Prvotní impuls přišel od našich studentských senátorů, kteří se nás ptali, jestli bychom o očkování na půdě univerzity neuvažovali. Napadlo nás využít prostory rektorské pracovny a přilehlých zasedacích místností a zřídit v nich univerzitní očkovací místo. Řada našich studentů i zaměstnanců tak může spojit očkování s návštěvou krásných historických prostor, kam se běžně nepodívají. A zájem je opravdu velký, příjemně nás to překvapilo,“ podotkl rektor Martin Procházka.

„Zájem o očkování v důstojných historických prostorách rektorátu přiměl univerzitu k vypsání dalších očkovacích termínů, které jsou plánovány v prvním týdnu nového roku. Vedení vysoké školy chce podporou očkování přispět ke zvládnutí pandemie.“

Článek č. 3: „Očkuji se, protože…“ (aktualizováno od 21. 7. 2021 – 16. 9. 2021)

Vít Procházka, prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti:

„Očkuji se, protože to považuji za stavovskou povinnost. A protože důvěřuji dobré vědě a moderním technologiím. Věda a technologie zachraňují životy.“

Petra Gaul Aláčová, Ústav klinické rehabilitace FZV:

„Očkování vnímám jako etické a morální rozhodnutí neohrozit další lidi a umožnit návrat běžného života do kolejí co nejvíce se přibližujících ‚normálu‘. Ty dopady, které pandemie nechala na starší populaci, na pracujících plně výkonných lidech, na zdravotnících, studentech, ale i na generaci dětí a teenagerů, máme možnost zmírnit tím, že se budeme očkovat – jak málo stačí, abychom každý svým dílem přispěli k návratu do ‚normálu‘.“

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT se též přidalo k propagování očkování, a to například tím, že jedna z fakult ČVUT poskytla jeden ze svých sálu v Děčíně Krajské zdravotní společnosti, která ho proměnila v očkovací centrum. V tomto centru je možné oočkovat proti Covid-19 až 500 osob denně. K očkování dále vybízí, jak studenty, tak i zaměstnance i rektor ČVUT.

Článek č. 1: „Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská proměnila svůj sál v Děčíně v očkovací centrum“ 12. 4. 2021

„Budova je přímo v centru Děčína, všichni místní i lidé z okolí ji dobře znají a je snadno dopravně dostupná. Dokonce máme hned u budovy vyhrazené parkoviště právě pro návštěvníky očkovacího centra. To bude otevřené sedm dní v týdnu a souběžně se bude očkovat na třech místech. Bude-li dostatek vakcín, kapacitu bude možné navýšit až na 500 osob denně.“

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20210412-fakulta-jaderna-a-fyzikalne-inzenyrska-promenila-svuj-sal-v-decine-v-ockovaci

Článek č. 2: „Připomínáme si rok od chvíle, kdy v souvislosti s nemocí Covid-19 zemřel v Česku první člověk“ 22. 3. 2021

Doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT:

„Základem definitivního řešení pandemie je však očkování. Intenzivně pracuji na tom, abychom mohli být co nejdříve očkováni a provoz ČVUT se vrátil k normálu. Jakmile to bude možné, provedeme ve spolupráci s dalšími univerzitami rychlou očkovací kampaň mimo státní očkovací systém. Zároveň ale musíme a chceme postupovat tak, aby byly ochráněny rizikové skupiny populace. Mějte prosím strpení a do dořešení této věci se maximálně chraňte.“

Zdroj: https://aktualne.cvut.cz/aktuality/20210322-pripominame-si-rok-od-chvile-kdy-v-souvislosti-s-nemoci-covid-19-zemrel-v-cesku